30 Ιουν 2012

Η ερώτηση για τον μήνα Ιούλιο

Η ερώτηση για τον μήνα Ιούλιο είναι η ακόλουθη: 
"Τι είναι για σένα η ζωή";  


Περιμένω τις απαντήσεις σας μέχρι της 31-07-2012 στο email: mairakaripoglou@gmail.com. Δίπλα στην λέξη θέμα αναγράψτε "απάντηση για τον μήνα Ιούλιο". 

Δεν υπάρχουν σχόλια: